Måttagning och montering

Dags att beställa din markis? Här får du all information du behöver om måttagning och montering inför ditt stundande köp.

Viktigt att tänka på innan du mäter upp hur stor markis du behöver, är att titta noggrant på vart du skall installera den. Finns det ett befintligt väderskydd som t.ex under en balkong, eller kommer markisen sitta oskyddat? Det är nämligen lite olika mått beroende på vilken typ av markis du väljer.

Tänk också på att du och din familj, samt gäster skall kunna passera utan större svårigheter vid markisens lägsta punkt.

Att tänka på vid måttagning för markis

Här nedan följer lite tips på vad du ska tänkta vid uppmätning av din markis:

1.  Hur bred skall markisen vara?

Vanligast är en markisväv mellan 4-5 meter. Var extra noga med att räkna med fönster- och dörrfoder så markisen inte blir för kort. Tänk också på att det inte sitter saker i vägen. Som till exempel eluttag eller utomhusbelysning.

2. På vilken höjd kan/ska markisen placeras?

Tänk noga på höjden du placerar markisen på, och vilken lutning du senare tänkt ha. Detta för att inte markisen ska ta i dörrar eller fönster när de öppnas. 

Det är skillnad på höjd och djup om du till exempel väljer en markis med takprofil.

Höjd med takprofil:  23 cm   Djup med takprofil: 35 cm.
Höjd utan takprofil: 19 cm   Djup utan takprofil: 26 cm.

3. Hur mycket utfall behöver du?

Hur långt skall markisen skjuta ut från väggen? Vanligast är runt 3 meter, men det brukar oftast inte gå att beställa utfallet med exakta mått då markisens armar kommer i olika, fasta längder. Välj den närmast över ditt behov för lite marginal.

4. Hur påverkas markisen av att man justerar lutningen?

Det går utmärkt att justera utfallets lutningsvinkel på markisen. Tänk då på att utfallslängden blir något kortare.

Exempel.
Utfall: 260 cm
Lutning: 12°
Verklig utfallsyta som markisen täcker: 260 – (2,6 X 12) = 228,8 cm 

OBS! Var extra noga att kolla så att markisen inte tar i öppnade dörrar eller fönster efter din justering.

Montering av markis

Montering av markiser går att göra själv, men det är inte att rekommendera. Låt en montör sköta installationen så att allt går rätt till. 

Börja med att mäta ut vart du ska sätta fästena, placera de gärna så nära armens infästning i bärprofilen som möjligt. Den kan sättas på både på vägg och i undertak.

Tänk återigen på höjdplaceringen, dels för att markisen skall få plats i höjdled men också för att dörrar eller fönster inte skall ta i duken eller armarna när de öppnas. Till det skall du också se till att de sitter i nivå, samt att du har rätt plugg och bult. Beroende på vilket material du ska markisen skall fästas i är det olika pluggar och bultar. Vilka du ska ha vet antingen din leverantör, eller din installatör. Rådgör med denna innan.  

Motoriserad markis

Sedan placeras markisen i konsolerna, och skruvas fast med medföljande bultar. Om du köpt en motoriserad markis, är det nu dags att koppla in strömförsörjningen, detta bör göras av en certifierad elektriker. 

Om du sedan skall ändra lutningsvinkeln på din nya markis görs detta genom att man först kör ut markisen och sedan lossar på låsbulten vid armens insättning. Därefter lossar man på själva armskruven och ställer in utfallsvinkeln genom att trycka markisens front upp eller ner. När du funnit önskad vinkel är det bara att skruva åt armarnas skruvar och låsbulten igen. 

Montering av takprofil till markis

Om du köpt en markis med takprofil, monteras denna på efter att markisen redan sitter på plats. Detta görs i 6 stycken ganska enkla steg. 

1. Lägg takprofilen i monteringskonsolerna.

2. Markera underifrån vart hålen för monteringsskruvarna skall vara, samt konsolerna.

3. Tag ner takprofilen igen och borra samtliga hål.

4. Placera åter igen takprofilen i konsolerna.

5. Montera därefter fast takprofilen med de bultar och muttrar som följde med i leveransen.

6. Sista av allt skruvas de skyddande gavlarna fast.